Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?

Svar:

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar:

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Svar:

Må jeg bruge vand til at vande min have?

Svar:

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar:

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?


Svar:

Hvor er min stophane placeret?

Svar:

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?

Svar:

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Svar:

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Svar:

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar:

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?

Svar: