Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand som Dybbøl Banke Vandværk levere, kan du hente seneste vandanalyse her.

Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt. 

Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for. 

Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør du kontakte en VVS installatør. 

Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har du en brandhane placeret ud for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

Stophaner

Stophaner, som er placeret i vejen eller på fortorv ca. 30-50 cm. fra skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være tilgængelig. Undgå derfor at placere byggematerialer eller lign. på en sådan måde, at stophanen bliver tildækket. 

Flytning

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift. 

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen

  • Driftsinformation

  • Vagttelefon : 30 29 76 04

    Dybbøl Banke Vandværk har en vagttelefon som kan benyttes ved rørbrud og andre akutte hændelser. Telefon bliver i normal arbejdstid stillet videre til Sønderborg Bad og Varme. Udenfor normal arbejdstid vil du blive stillet videre til et bestyrelsesmedlem.

  • Rent drikkevand

    Dybbøl Banke Vandværk foretager jævnligt analyser af drikkevandet som bliver pumpet ud fra værket. Det sikrer at du altid har rent drikkevand.