• Driftsinformation

    Der er pt. ingen kendte driftsforstyrrelser

  • Vagttelefon : 30 29 76 04

    Dybbøl Banke Vandværk har en vagttelefon som kan benyttes ved rørbrud og andre akutte hændelser. Telefon bliver i normal arbejdstid stillet videre til Sønderborg Bad og Varme. Udenfor normal arbejdstid vil du blive stillet videre til et bestyrelsesmedlem.

  • Rent drikkevand

    Dybbøl Banke Vandværk foretager jævnligt analyser af drikkevandet som bliver pumpet ud fra værket. Det sikrer at du altid har rent drikkevand.

Vandværket blev etableret 1950 med første boring


Igennem den lange periode har vandværket gennemgået løbende modernisering og udbygning til at kunne levere rent vand til de nuværende ca. 700 forbrugere. 
Vandværket leverer vand fra 2 råvandsboringer hvorfra der oppumpes ca. 70.000 m3 vand/år. 
Råvandet føres gennem to lukkede filtre og videre til et 90 m3 rentvandskar. 
2 rentvandspumper pumper vandet til en højdebeholder på ca. 200 m3. Herfra pumpes vandet ud til det vestlige forsyningsområde. 
Vandværket råder over ca. 14 km ledningsnet

 

Vandets hårdhed og pH Værdi

Vandets hårdhed er ca. 15 og pH værdien er 7,2

 

Generalforsamlingen er fastsat til d. 15. juni 2021

Den årlige generalforsamling i Dybbøl Banke Vandværk er fastsat til 15. juni 2021 klokken 19.30.

COVID-19

Af hensyn til COVID-19 er deltagelse i den ordinære generalforsamling
den 15. juni 2021 betinget af fremvisning af gyldigt coronapas. 

Og vi bærer mundbind indtil vi har fundet vores siddeplads.

Den årlige information til forbrugerne kan hentes ved at trykke  HER.

Dagsordnen til Generalforsamlingen 2021 kan hentes ved at trykke HER


Persondatapolitik

En beskrivelse af Dybbøl Banke Vandværks persondatapolitik kan hentes ved at trykke  HER.

 

Ledningskort

En oversigt over Dybbøl Banke Vandværks ledningsnet vises ved at trykke HER