Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandmålere tilhørende Dybbøl Banke Vandværk fjernaflæses.