Formand og kasserer
/
Flemming Bertelsen

Brunhoved 13
6400 Sønderborg
Tlf. 3056 4234

Medlem og vagt
/
Rene K. Mikkelsen

Dybbølbjerg 12
6400 Sønderborg
Tlf. 2217 9291

Medlem
/
Flemming H. Bak

Dybbøløstenvej 39
6400 Sønderborg
Tlf. 5047 8639

Medlem og vagt
/
Mikkel Moos

Alssundvej 4
6400 Sønderborg
Tlf. 3039 9939

Vagt
/
Anders Paulsen

Skansebakken
6400 Sønderborg
Tlf. 2224 4565