Dybbøl Banke vandværk forsyner ca. 700 forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 70.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed


Drikkevandet fra Dybbøl Banke Vandværk har en hårdhed på ca. 15 dH. 


Generalforsamling


Dybbøl Banke Vandværk afholder næste ordinære generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30 i Dybbøl Forsamlingshus.