Måleraflæsning

Vandmålerne er forsynet med elektronisk signalgivning, således at det ikke længere er nødvendigt med selvaflæsning.
Aflæsningen foretages udefra via et signal til værkets computer.

Takster

Du kan læse mere om vandværkets takster ved at klikke her.