Hyppigt stillede spørgsmål

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: 104 liter pr. person pr. døgn (2017-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar: Hårdheden er cirka 16 dh

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?

Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Svar:

Må jeg bruge vand til at vande min have?

Svar:

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar: Vandværket foretager jævnlig kontrol af vandets kvalitet.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?


Svar: Ring til vagttelefonen på 3029 7604

Hvor er min stophane placeret?

Svar:

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?

Svar: Alle vandmålere i forsyningsområdet blev udskiftet i 2017 med målere med nyeste teknologi. Er du i tvivl så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Svar: Jævnlig aflæsning af din måler vil sikre dig mod en ubehagelig vandregning, som følge af en utæthed i din vandinstallation.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Svar:

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar: