PRINT SEND TIL EN VEN
Dybbøl Banke Vandværk

Vandværket blev etableret 1950 med første boring

Igennem den lange periode har vandværket gennemgået løbende modernisering og udbygning til at kunne levere rent vand til de nuværende ca. 700 forbrugere.
Vandværket leverer vand fra 2 råvandsboringer hvorfra der oppumpes ca. 70.000 m3 vand/år.
Råvandet føres gennem to lukkede filtre og videre til et 90 m3 rentvandskar.
2 rentvandspumper pumper vandet til en højdebeholder på ca. 200 m3. Herfra pumpes vandet ud til det vestlige forsyningsområde.
Vandværket råder over ca. 14 km ledningsnet

Generalforsamling

Der bliver afholdt ordinær generalforsamling den 15. marts 2018 klokken 19.30 i Dybbøl Forsamlingshus.

VagttelefonTlf.: 3029 7604

Nummeret kan benyttes ved rørbrud eller andre tekniske problemer.
Ved spørgsmål vedrørende din faktura eller vandmåler bedes du kontakte et bestyrelsesmedlem.